Banner top 1

Giám định chất lượng khối lượng hàng hóa

Giám định chất lượng hàng hóa

Giám định chất lượng hàng hóa

Giám định chất lượng hàng hóaGiám định chất lượng hàng hóa của công ty giám định AIM Control cung cấp tại Việt Nam, Giám định hàng hóa về chất lượng nhằm kiểm tra đặc điểm của sản phẩm, hàng hóa phù hợp với Thông số và tiêu chuẩn kỹ thuật. Giám định chất lượng có nghĩa là kiểm tra 100% sản phẩm hoặc theo AQL. (Một ví dụ: giám định chất lượng gạo trước kgi ...

 


Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field