Banner top 1
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định chất lượng và số lượng khối lượng Gạo xuất khẩu

Giám định Gạo xuất khẩu và cấp chứng nhận

Giám định Gạo xuất khẩu và cấp chứng nhận

Giám định Gạo xuất khẩu và cấp chứng nhậnCông ty AIM Control cung cấp dịch vụ Giám định Gạo xuất khẩu và cấp chứng nhận của gồm Giám định chất lượng gạo (loại gạo, độ ẩm, % tấm, thóc, mùa gặt, . . .), giám định số lượng gạo, cân đo khối lượng gạo, giám định bao bì đóng gói gạo, kiểm đếm và giám sát xếp hàng gạo đóng bao tại kho, xếp lên tàu, xếp vào container ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field