Banner top 1
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định Chất lượng/ An toàn sản phẩm

Giám định chất lượng an toàn sản phẩm

Giám định chất lượng an toàn sản phẩm

Giám định chất lượng an toàn sản phẩmCác dịch vụ về Giám định chất lượng An toàn sản phẩm thực phẩm của công ty giám định AIM Control bắt đầu từ các trang trại hoặc nông trại, đồng ruộng cho đến khi được chế biến thành các món ăn chủ yếu dựa vào hệ thống HACCP và nó được cung cấp một cách độc lập hoặc kết hợp với các chứng nhận liên quan. Chúng bao gốm tất ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field