Banner top 1
Lĩnh vực kinh doanh
Tổng quan
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định container

Giám định container

Giám định container

Giám định Container của công ty giám định AIM Control cung cấpGiám định container được cung cấp bởi Công ty giám định AIM Control nhằm nhận diện, kiểm tra hãng tàu vận tải container hoặc công ty logistics, nhà sản xuất trong việc cung cấp container có cấu trúc đạt tiêu chuẩn vận tải hàng hóa, Giám định quá trình nhét hàng hóa vào container, giám định chất lượng số lượng hàng hóa trước khi ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field