Banner top 1
Lĩnh vực kinh doanh
Tổng quan
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định dung tích két chứa bồn, tàu

Giám định dung tích két chứa/ bồn tàu chứa chất lỏng

Giám định dung tích két chứa/ bồn tàu chứa chất lỏng

Giám định dung tích két chứa/ bồn tàu chứa chất lỏngGiám định dung tích két chứa/ bồn tàu chứa chất lỏng của công ty giám định AIM Control nhằm xác định chính xác dung tích bồn chứa hàng hóa lỏng hoặc khí gas và lập bảng tra dung tích theo độ cao mực chất lỏng.Xin vui lòng xem nội dung chi tiết tại GIÁM ĐỊNH DUNG TÍCH BỒN CHỨA HÀNG LỎNG Hoạt động
Field