Banner top 1

Giám định Gạo xuất khẩu và cấp chứng nhận

Giám định Gạo xuất khẩu và cấp chứng nhận

Giám định Gạo xuất khẩu và cấp chứng nhận

Giám định Gạo xuất khẩu và cấp chứng nhận

Công ty AIM Control cung cấp dịch vụ Giám định Gạo xuất khẩu và cấp chứng nhận của gồm Giám định chất lượng gạo (loại gạo, độ ẩm, % tấm, thóc, mùa gặt, . . .), giám định số lượng gạo, cân đo khối lượng gạo, giám định bao bì đóng gói gạo, kiểm đếm và giám sát xếp hàng gạo đóng bao tại kho, xếp lên tàu, xếp vào container và thời điểm giao nhận gạo. Cel: 0888889879

Địa điểm giám định gạo xuất khẩu và cấp chứng nhận: tại kho người bán, tại sà lan, tại tàu biển, tại containers, cảng biển và văn phòng công ty AIM Control.

Thời điểm giám định gạo xuất khẩu: tại lúc đóng bao, xếp hàng xuống xà lan, tàu chuyên chở, nhét hàng vào containers. . . 

Mục đích giám định gạo xuất khẩu và cấp chứng nhận: là kiểm tra chất lượng gạo, xác định số khối lượng gạo cho mua bán, xuất khẩu . . .theo qui định trong nội dung hợp đồng mua bán ngoại thương gạo xuất khẩu.

Chứng nhận giám định gạo: cấp giấy chứng nhận / kết quả giám định gạo thực tế.

giam-dinh-gao-xuat-khau-va-chung-nhan

Dịch vụ giám định gạo xuất khẩu và cấp chứng nhận được diễn tả chi tiết như sau: 

GIÁM ĐỊNH GẠO XUẤT KHẨU VÀ CẤP CHỨNG NHẬN TẠI KHO NGƯỜI BÁN

 • Giám định đánh giá khả năng cung cấp của người bán gạo, nhà cung cấp, giám định loại gạo, giám định đặc điểm kỉ thuật của gạo, giám định trọng lượng, giám định đóng gói, giám định kí mã hiệu, giám định số lượng, kiểm tra tên tàu, kiểm tra cảng giao hàng, kiểm tra cảng xếp hàng, kiểm tra ngày tiến hành giám định, etc. 

 • Giám định trọng lượng bao bì, giám định trọng lượng toàn phần, giám định tịnh của gạo đóng trong bao. 

 • Giám định Chất lượng gạo luôn thực hiện trước thời điểm đóng gói gạo vào bao và kiểm soát quá trình chuyển tải, giao hàng lên tàu biển chuyên chỡ. 

 • Giám định sâu mọt, giám định côn trùng và tạp chất lẫn lộn vào trong gạo 

 • Chụp hình ghi nhận nhưng hoạt động đóng gói, xếp hàng . . .

 • Giám định trọng lượng gạo đóng trong bao, tổng trọng lượng lô hàng. 

 • Cấp Chứng nhận chất lượng gạo, Chứng nhận số khối lượng gạo tại kho.

giam-dinh-gao-xuat-khau-va-chung-nhan -tai kho nguoi ban

GIÁM ĐỊNH GẠO XUẤT KHẨU VÀ CẤP CHỨNG NHẬN TẠI THỜI ĐIỂM XẾP HÀNG VÀO PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN 

 • Giám định tình trạng, điều kiện và khả năng xếp hàng gạo đóng bao của phương tiện vận chuyển tàu biển, container, xà lan gồm: giám định sạch sẽ hầm chứa hàng hóa, giám định sạch sẽ container, giám định kín nước, giám định tính không mùi của khoang chưa hàng. . . 

 • Kiểm đếm số lượng gạo (đóng trong bao) xếp lên tàu chuyên chỡ, kiểm đếm số lượng bao gạo nhét vào container 

 • Giám sát xếp hàng gạo bao lên tàu và trả về các bao gạo bị rách, bao gạo bị hư hỏng và gạo độ ẩm cao hơn tiêu chuẩn qui định.

 • Lấy mẫu hàng hóa kiểm tra các chi tiết độ ẩm, thóc, độ xay xát hạt gạo, . . . 

 • Cấp Chứng nhận chất lượng gạo, Chứng nhận số khối lượng gạo xếp lên tàu (hoặc đóng vào container).

giam-dinh-gao-xuat-khau-va-chung-nhan - tai tau chuyen cho va container

Kiểm tra và thử mẫu các thành phần khác gạo xuất khẩu: 

Rice Defects

Chemical Analysis

Amylose content and moisture content

Milling degree and Milling period

Admixture of other non-glutinous rice varieties

Alkali Test, Non-radioactivity test, DNA test, GMO test

Aflatoxin B1and B2, and G1 andG2

Pesticide residue analysis

Crop (harvest)

% broken, Moisture, Chalky Kernels, Yellow Kernels, Damaged Kernels, Glutinous Kernel, Red and Streaked Kernels, Foreign Matter, Average Length, Paddy Milling/Kg and Milling Degree, others.

Để hiểu rõ những loại hình Dịch vụ giám định do chúng tôi cung cấp xin vui lòng liên hệ: Email: aimcontrol@hotmail.com, cell: +84903615612

Contact us

  


Người viết : @AIM Control
Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field