Banner top 1

Giám định gạo

Giám định Gạo đóng bao

Giám định Gạo đóng bao

 Giám định Gạo đóng baoGiám định Gạo xuất khẩu của công ty giám định AIM Control cung cấp gồm Giám định giám định chất lượng (loại gạo, độ ẩm, % tấm, thóc, mùa gặt, . . .), giám định số lượng, khối lượng, đóng gói, bao bì, kiểm đếm và giám sát xếp hàng.Nơi giám định gạo: tại kho ...

 

Các tin khác :


    Show
    Filter by
    Enter keyword
    Hoạt động
    Field