Banner top 1
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định hàng dệt may xuất nhập khẩu

Giám định hàng may mặc tại nhà máy

Giám định hàng may mặc tại nhà máy

Giám định hàng may mặc tại nhà máyAIM là công ty giám định hàng may mặc tại nhà máy với Chuyên gia kỹ thuật chất lượng may mặc & Kiểm soát viên chuyên môn ngành may mặc có kinh nghiệm và uy tín hơn 30 năm qua trong gia công xuất khẩu, nhập khẩu.Tiêu chuẩn dùng trong Giám định hàng may mặc tại nhà máy Tiêu chuẩn lấy mẫu và giám định: mil-std-105e  Tiêu chuẩn chất lượng: aql2. ...Hoạt động
Field