Banner top 1
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định hàng dệt may xuất nhập khẩu

Giám định hàng dệt may

Giám định hàng dệt may

Giám định hàng may mặcCông ty giám định AIM Control giới thiệu dịch vụ giám định hàng may mặc theo như sau: Tiêu chuẩn dùng trong giám định hàng may mặc: ·        Tiêu chuẩn lấy mẫu và giám định: mil-std-105e  ·        Tiêu chuẩn chất lượng: aql2. 5/4. ·        Giám định hàng may mặc với nôi dung gồm: ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Field