Banner top 1
Tổng quan

Giám định hàng hóa mua và bán

Giám định hàng hóa mua và bán thương mại quốc tế là kiểm soát, kiểm tra và kiểm định hàng hóa tuân thủ theo luật định quốc tế, nước nhập khẩu, xuất khẩu và đáp ứng mục đích yêu cầu giám định của thương nhân

 • Giám định chất lượng, số lượng, qui cách, đóng gói, chức năng, hoạt động và các yếu tố khác
 • Lấy mẫu, thử nghiệm
 • Giám định tình trạng, điều kiện, xuất xứ 
 • Giám định đồng bộ
 • Giám định đảm bảo an toàn xếp hàng
 • Giám định an toàn và phù hợp vận tải
 • Giám định hợp qui
 • Giám định thanh toán quốc tế
 • Giám định khiếu nại, tranh chấp
 • Chứng nhận
 • Khác
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định hàng hóa mua và bán

Giám định tranh chấp khiếu nại hàng hóa nhập khẩu bị tổn thất hư hỏng kém chất lượng

Giám định tranh chấp khiếu nại hàng hóa nhập khẩu bị tổn thất hư hỏng kém chất lượng

Giám định tranh chấp khiếu nại hàng hóa nhập khẩu bị tổn thất hư hỏng kém chất lượng và chứng nhậnMột trong những cản trở lớn trong kinh doanh xuất nhập khẩu là Rủi ro mất hàng hóa hoặc Rủi ro hư hỏng hàng hóa. Làm thế nào để loại bỏ trở ngại của rủi ro mất hàng hóa và mất thiệt hại của hàng hóa xuất khẩu?Dịch vụ Giám định tranh chấp khiếu nại hàng hóa ...

 
Giám định và chứng nhận thương mại quốc tế

Giám định và chứng nhận thương mại quốc tế

Giám định và chứng nhận thương mại quốc tếRỦI RO trong thương mại quốc tế và mua bán ngoại thương như thế nào?Trong thương mại quốc tế và mua bán ngoại thương, có rất nhiều rủi ro có thể gây ra cho lô hàng của doanh nghiệp đến từ sự cố và nhiều vấn đề bất cập như sau: Qui định theo luật của từng Chính phủ và khu vực kinh tế Người bán (hoặc người mua) không thực hiện các ...

 
Giám định hàng hóa mua bán, ngoại thương

Giám định hàng hóa mua bán, ngoại thương

Giám định hàng hóa mua bán, ngoại thươngGiám định hàng hóa mua bán, ngoại thương xuất nhập khẩu. Công ty giám định CP Giám Định Việt Nhân là đơn vị uy tín đứng đầu trong cung cấp Giám định viên và Chuyên gia tư vấn hợp đồng & luật định, tranh chấp ngoại thương và bảo hiểm hàng hóa . . .của chúng tôi có kinh nghiệm hơn 20 năm trong nghề để sẳn sàng thực hiện việc ...

 
Giám định xuất khẩu

Giám định xuất khẩu

Giám định xuất khẩuGiám định xuất khẩu là gì? Giám định xuất khẩu để xác định số lượng xuất khẩu, xác định chất lượng xuất khẩu, xác định nguồn gốc xuất xứ và tình trạng, điều kiện thực tế của đối tượng xuất khẩu đáp ứng qui định của Bộ Thương Mại, Hợp đồng mua bán ngoại thương, Hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng chuyên chỡ và qui định khác, cụ ...

 
Giám định nhập khẩu

Giám định nhập khẩu

Giám định nhập khẩuGiám định nhập khẩu là gì? Giám định nhập khẩu để xác định số lượng nhập khẩu, xác định chất lượng nhập khẩu, xác định nguồn gốc xuất xứ và tình trạng, điều kiện thực tế của đối tượng nhập khẩu đáp ứng quy định của Bộ Thương Mại, Hợp đồng mua bán ngoại thương, Hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng chuyên chỡ và qui định khác, ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field