Banner top 1

Giám định hàng hóa trước khi xuất khẩu

Giám định hàng hóa trước xuất khẩu

Giám định hàng hóa trước xuất khẩu

Giám định hàng hóa trước xuất khẩuGiám định hàng hóa trước xuất khẩu với mục đích để xác định chất lượng lô hàng được bán đúng như những cam kết của người bán với người mua.Giám định và kiểm định hàng hóa trước xuất khẩu được gọi (English) là Pre-shipment inspection, hoặc PSI, là giám định hàng hóa trước khi xếp hàng vào phương tiện vận tải là container hoặc tàu ...

 


Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field