Banner top 1
Tổng quan

Giám định hàng hóa trước khi xuất khẩu, PSI

Theo qui định một số Quốc Gia, hàng hóa phải được Giám định hàng hóa trước khi xuất khẩu, PSI tại địa phương nước xuất khẩu gọi là PSI, AIM Control cung cấp dịch vụ Giám định hàng hóa tại quốc gia nước xuất khẩu và chứng nhận.

Giám định hàng hóa trước khi xuất khẩu, PSI

Tất cả quốc gia nơi hàng hóa sẽ được xuất khẩu

Liên hệ: 0903615612 - Anh Nhân

Show
Filter by
Enter keyword

Giám định hàng hóa trước khi xuất khẩu, PSI

Giám định và Chứng Nhận trước khi xuất khẩu

Giám định và Chứng Nhận trước khi xuất khẩu

Giám định và Chứng nhận trước khi xuất khẩuGiám trước khi xuất khẩu hàng hóa là công việc Giám định và Chứng nhận trước khi xuất khẩu lô hàng theo trưng cầu của Hải quan nước xuất khẩu, của Hải quan nước nhập khẩu và yêu cầu của người mua, người bán nhằm xác định: Chất lượng hàng hóa Số lượng hàng hóa Giá trị hàng hóa Tên gọi hàng hóa (chính xác ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field