Banner top 1
Lĩnh vực kinh doanh
Tổng quan
Giám định khối lượng hàng hóa xá rời
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định khối lượng hàng hóa xá rời

Giám định khối lượng hàng hóa rời

Giám định khối lượng hàng hóa rời

Giám định khối lượng hàng hóa rời, hàng xá - đo mớn nước tàu, sàn lanGiám định mớn nước gọi là giám định khối lượng hàng hóa rời bằng cách đo mớn nước tàu, sàn lan  để xác định chính xác trọng lượng hàng hóa xá rời chứa trên tàu biển, sà lan. Mục đích của Giám định mớn nước là để xác định lượng hàng xá rời xếp lên tàu hoặc dỡ khỏi tàu vì lợi ...



Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field