Banner top 1
Lĩnh vực kinh doanh
Tổng quan
Giám định khối lượng xăng dầu
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định khối lượng xăng dầu

Giám định khối lượng dầu

Giám định khối lượng dầu

Giám định khối lượng dầuGiám định khối lượng dầu máy tàu biển được thực hiện tại thời điểm GIAO và TRẢ tàu và/hoặc giám  định và giám sát thất thoát trong qui trình bơm dầu và sản phẩm dầu khí trên tàu chở dầu hoặc sà lan.Giám định khối lượng dầu sản phẩm của công ty giám định AIM Control để xác nhận số lượng các loại dầu trên tàu và/hoặc sà lan, bồn bờ ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field