Banner top 1

Giám định kiểm soát dự án

Giám định dự án

Giám định dự án

Giám định dự ánDự án dây chuyền thiết bị là một hệ thống đồng bộ với giá trị cao. Các thành phần của nó (phần) được tháo gỡ để vận chuyển. Mỗi mô-đun (module) bị hư hỏng / mất mát thì hoạt động của dự án sẽ được treo.Do đó, Việc giám định dự án của AIM Control là để kiểm soát và ngăn chặn “dự án treo”, đảm bảo chất lượng và hoạt động từ thời ...

 


Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field