Banner top 1
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định nông sản thực phẩm

Giám định nông sản

Giám định nông sản

Giám định nông sảnNông sản và thực phẩm được nuôi trồng và sản xuất để tạo ra lương thực cung cấp và nuôi dưỡng con người và động vật sống trên trái đất. AIM Control là doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ chứng nhận và giám định nông sản trong nông nghiệp để đảm bảo điều này.     Mục đích cuối cùng của kiểm định, giám định nông sản và thực phẩm của ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field