Banner top 1
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định sản phẩm cấp chứng nhận

Giám định sản phẩm

Giám định sản phẩm

Giám định sản phẩm, Cấp chứng nhậnDịch vụ giám định sản phẩm và cấp chứng nhận hợp qui của AIM Control diễn ra trên toàn bộ hệ thống dây chuyền cung ứng sản phẩm và liên quan đến việc đánh giá trực quan các mẫu được lựa chọn theo xác suất vầ số lượng, chất lượng và các chức năng hoạt động liện quan tại hiện trường và tại phòng Lab. Giám định sản phẩm tại nhà ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field