Banner top 1

Giám định sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn GOST

Giám định sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn GOST

Giám định sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn GOST

Giám định sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn GOST

Khi bạn xuất khẩu hàng hóa, sản phẩm đi thị trường Liên Banfg Nga, Bạn luôn cần dịch vụ Giám định sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn GOST của AIM Control

GOST R là gì? 
GOST là tiêu chuẩn của Russian đối với tất cả hàng hoá, sản phẩm của bạn khi bán hoặc nhập khẩu vào thị trường Russia. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm chính yếu như Lương thực, hoá chất, thiết bị công nghiệp, dầu, gas, máy móc, thiết bị điện tử, hàng tiêu dùng. Giấy chứng nhận giám định có giá trị đối từng lô hàng hoặc trong thời gian từ 1 đến 3 năm.

Giám định sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn GOST

Tiện ích cho bạn và sản phẩm của bạn?

  • Chứng minh sản phẩm phù hợp với qui định của Russian

  • Quyền thâm nhập sản phẩm vào thị trường Russian

  • Cho phép quảng cáo sản phẩm của bạn

  • Hỗ trợ du trì các chứng nhận khác theo yêu cầu của thị trường Russia

  • Giúp thuận tiện và đơn giản khi làm  thủ tục thông quan sản phẩm của bạn vào thị trường Nga

  • Gia tăng sự an toàn cho hàng hoá, sản phẩm (giảm thiểu rủi ro bị tái xuất hoặc đóng cửa sản phẩm hàng hoá của bạn vào thị trường Nga )

  • Cho phép bạn gia tăng thị phần với sản phẩm được chứng nhận

Cơ hội kinh doanh

Russia và vùng lãnh thổ này là cơ hội rộng lớn cho các doanh nghiệp nước ngoài. Để giành lấy thị phần tiềm năng này, bạn phải cần tuân thủ theo luật lệ và qui định của họ. 

Từ năm 1993, Các sản phẩm trọng yếu phải được giám định, kiểm tra trước khi vào thị trường Nga nhằm chỉ ra rằng chúng đáp ứng và tuân thủ theo yêu cầu của tiêu chuẩn của Russian. Mục đích chính của  GOST R là sản phẩm của bạn được kiểm tra, giám định nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của người dân Nga.


Người viết : @AIM Control
Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field