Banner top 1
Lĩnh vực kinh doanh
Tổng quan
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định siêu âm

Giám định siêu âm

Giám định siêu âm

Giám định siêu âmGiám định siêu âm là dịch vụ giám định bằng thiết bị sóng dò siêu âm tìm ra khuyết tật ẩn tì, bọt khí, vết nứt . . .trong cấu trúc vật liệu, đường hàn, . . . giám định bằng thiết bị sóng dò siêu âm được sử dụng để thử nghiệm cho tất cả các vật liệu chế tạo, cấu trúc, thiết bị, chi tiết máy . . .trong qui trình chế tạo, sử dụng mà ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field