Banner top 1
Lĩnh vực kinh doanh
Tổng quan
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định thiết bị tàu biển

Giám định thiết bị tàu biển

Giám định thiết bị tàu biển

Giám định thiết bị tàu biểnGiám định thiết bị tàu biển là kiểm tra kỹ thuật và an toàn thiết bị, máy móc và kết cấu của tàu biển đủ khả năng hải hàng (seaworthiness)Theo yêu cầu của chủ tàu, các công ty bảo hiểm và các bên quan tâm khác, công ty giám định "AIM Control" cung cấp dịch vụ giám định thiết bị tàu biển, giám định về kiểm tra kết cấu tàu, thiết bị tàu, cầu tàu, ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field