Banner top 1

Giám định thử nghiệm, phân tích, kiểm tra cơ học

Giám định thử nghiệm, phân tích, kiểm tra cơ học

Giám định thử nghiệm, phân tích, kiểm tra cơ học

 

Các phòng thí nghiệm cơ học thực hiện việc đánh giá cấu trúc, tính chất vật lý, tính chất cơ học của vật liệu và sản phẩm. Các thử nghiệm được thực hiện dưới các điều kiện môi trường được kiểm soát để đảm bảo vật liệu và sản phẩm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và phù hợp với các mục đích sử dụng mà chúng được thiết kế. Với các phòng thí nghiệm và các xưởng tiên tiến, với thiết bị thử nghiệm được thiết kế theo mục đích sử dụng và với một đội ngũ  các chuyên gia được đào tạo chuyên sâu, các phòng thí nghiệm cơ học có thể cung cấp các dịch vụ dưới đây:

Giám định thử nghiệm, phân tích, kiểm tra cơ học của AIM Control cug cấp

 • Độ bền kéo, độ nén

 • Độ bền uốn, độ bền nén

 • Độ bền va đập

 • Độ bền nổ (nén thủng), độ bền xé

 • Đục lỗ và cắt lớp

 • Độ bền kết dính

 • Độ cứng

 • Độ bền mài mòn

 • Nhiệt độ oằn

 • Điểm mềm và điểm nóng chảy

 • Tính giòn và nhiệt độ nứt nguội

 • Giãn nở nhiệt

 • Tỉ trọng

 • Độ bền nhiệt và độ kháng ẩm

 • Độ nhớt

 • Độ căng bề mặt

 • Độ mõi cơ học kim loại

 • Độ dão và áp lục gây đứt

 • Độ giòn

Giám định thử nghiệm, phân tích, kiểm tra cơ học


Người viết : @AIM Control
Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field