Banner top 1
Lĩnh vực kinh doanh
Tổng quan

Giám định và kiểm soát rủi ro cho hàng hóa tại cảng dỡ hàng

Trong công nghiệp vận tải, hàng hóa được vận chuyển từ cảng xếp hàng đến cảng dỡ hàng, để quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro cho hàng hóa được giao từ phương tiện vận tải cho các bên Logistics Forwarding, Supply chain, Outsorcing, Port, Buyer or Receiver và các bên liên quan khác, AIM có đội ngũ giám định viên và kiểm soát viên thực hiện dịch vụ giám định và kiểm soát rủi ro cho hàng hóa tại cảng dỡ hàng.

Xem chi tiết dịch vụ giám định và kiểm soát rủi ro cho hàng hóa tại cảng dỡ hàng của chúng tôi bên dưới đây. Arrow

Show
Filter by
Enter keyword

Giám định và kiểm soát rủi ro cho hàng hóa tại cảng dỡ

Chưa có tin nào


Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field