Banner top 1

Giám định xếp hàng

Giám định giao nhận hàng hóa

Giám định giao nhận hàng hóa

Giám định giao nhận hàng hóa là gì?Công ty AIM Control cung cấp giám định giao nhận hàng hóa để vận chuyển từ nơi này đến nơi khác an toàn và tránh được những rủi ro như tổn thất và thiếu hụt hàng hóa.Giám định số khối:Một số loại hàng hóa là đóng kiện lớn hoặc hàng khí gas hóa lỏng, hàng lỏng việc giao nhận hàng hóa trong vận chuyển cần phải đo đạt và tính toán số khối theo ...

 

Các tin khác :


    Show
    Filter by
    Enter keyword
    Hoạt động
    Field