Banner top 1
Lĩnh vực kinh doanh
Tổng quan
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định xếp/ dỡ hàng hóa

Giám định xếp và dỡ hàng hóa

Giám định xếp và dỡ hàng hóa

Giám định xếp và dỡ hàng hóaDịch vụ Giám định xếp và dỡ hàng hóa là dịch vụ giám định chuyên nghiệp của công ty giám định AIM Control nhằm cung cấp một loạt các dịch vụ liên quan đến chuỗi cung ứng nhằm hỗ trợ chủ hàng, nhà thầu kỹ thuật và nhà xây dựng. Mục tiêu của việc giám sát nạp hàng là giám sát trong suốt quá trình nạp hàng và dỡ hàng nhằm bảo đảm ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field