Banner top 1
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định/ Thử nghiệm Sinh Thái

Giám định, Thử nghiệm Sinh Thái

Giám định, Thử nghiệm Sinh Thái

Trong một thế giới mà con người ngày càng quan tâm đến môi trường sinh thái, nhu cầu đòi hỏi cho những sản phẩm dệt may không gây hại cho môi trường xanh, sạch đang gia tăng tại thị trường Châu Âu và các thị trường tòan cầu khác. AIM Control nổ lực không ngừng để đảm bảo một môi trường sạch đẹp, không ô nhiễm cho các thế hệ tương lai. Chúng tôi giúp đỡ cả người mua hàng và nhà ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field