Banner top 1

Kiểm Đếm

Kiểm đếm và phòng ngừa hạn chế tổn thất hàng hóa

Kiểm đếm và phòng ngừa hạn chế tổn thất hàng hóa

Kiểm đếm và phòng ngừa hạn chế tổn thất hàng hóaTrong vận chuyển, AIM Control cung cấp dịch vụ kiểm đếm và phòng ngừa hạn chế tổn thất hàng hóa cho container và tàu biển nhằm phòng chống mất mát, hư hỏng hàng hóa trong xếp và dỡ hàng về trọng lượng, số lượng của list đóng gói lô hàng tại thời điểm giao và nhận hàng.AIM Control cũng cung cấp dịch vụ kiểm định và giám định hàng ...

 

Các tin khác :


  Show
  Filter by
  Enter keyword
  Hoạt động
  Hỗ trợ trực tuyến
  Hotline : +84888889879
  Cell : +84 903 615 612
  Email : aim@aimcontrolgroup.com
  Skype :
  Field