Banner top 1
Lĩnh vực kinh doanh
Tổng quan
Cấp Kiểm định, Đăng kiểm cờ Panama
Show
Filter by
Enter keyword

Kiểm định, Đăng kiểm cờ Panama

Đăng kiểm cờ Panama

Đăng kiểm cờ Panama

Đăng kiểm cờ PanamaCông ty giám định AIM Control, là một trong những đại diện của các tổ chức đăng kiểm tàu biển và chứng nhận phân cấp tàu biển của Đăng kiểm cờ PanamaCông ty giám định AIM Control được uỷ quyền của Chính phủ Panama để tiến hành các vụ giám định và cấp giấy chứng nhận cho phân cấp tàu biển theo luật địnhMục tiêu của Công ty giám định AIM Control là cung cấp ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field