Banner top 1
Lĩnh vực kinh doanh
Tổng quan
Show
Filter by
Enter keyword

Kiểm tra siêu âm

Kiểm tra siêu âm mối hàn

Kiểm tra siêu âm mối hàn

Kiểm tra siêu âm mối hàn, kiểm tra không phá hủyGiám định siêu âm mối hàn không phá huỷ là cung cấp dịch vụ kiểm soát chất lượng và chi phí hiệu quả. Giám định siêu âm không phá huỷ cung cấp những đánh gía hữu hiệu cho tất cả các dự án. AIM Control có giám định viên với bằng cấp ASNT (The American Society for Nondestructive Testing) để thực thi việc kiểm tra cảm quan và  ...



Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field