Banner top 1
Show
Filter by
Enter keyword

Nhận diện bảo quản lương thực và phóng xạ - Truy tìm nguồn gốc sản phẩm

Nhận diện bảo quản lương thực và Truy tìm nguồn gốc sản phẩm

Nhận diện bảo quản lương thực và Truy tìm nguồn gốc sản phẩm

Nhận diện bảo quản lương thực và Truy tìm nguồn gốc sản phẩm (Identity Preservation Programme)Nhận diện bảo quản lương thực và Truy tìm nguồn gốc sản phẩm là dịch vụ phản hồi yêu cầu của khách hàng (người mua) về thông tin liên quan đến nguồn gốc và bản chất của sản phẩm lương thực, thực phẩm. Liên quan đến sự biến đổi gen (genetically modified organisms) chúng tôi cung cấp ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field