Banner top 1
Show
Filter by
Enter keyword

Others

Giám định đánh giá nhà máy

Giám định đánh giá nhà máy

Giám định đánh giá nhà máySự lựa chọn đúng nhà cung cấp là một trong những yếu tố quan trọng nhất của việc tìm nguồn cung ứng thành công. Dịch vụ Giám định đánh giá nhà máy của AIM ControlGiám định đánh gía nhà máy  là sự lựa chọn đúng nhà cung cấp là một trong những yếu tố quan trọng nhất của việc tìm nguồn cung ứng thành công. Dịch vụ đánh giá nhà máy của AIM Control ...

 
Giám định an toàn nhà máy sản xuất

Giám định an toàn nhà máy sản xuất

Giám định an toàn nhà máy sản xuấtDịch vụ đánh giá và giám định an toàn nhà máy sản xuất của AIM Control được tiến hành bởi những đánh giá viên về an toàn đã được huấn luyện bằng cách sử dụng những dụng cụ, những kinh nghiệm thực tế và những hệ thống được phát triển tốt nhất cùng với sự chuyên nghiệp cao về an toàn thương mại.Các đánh giá viên an toàn nhà máy sản xuất ...

 
Kiểm định chất lượng thực phẩm và đồ uống

Kiểm định chất lượng thực phẩm và đồ uống

Dịch vụ kiểm định chất lượng thực phẩm và đồ uốngDịch vụ kiểm định chất lượng thực phẩm và đồ uống liên quan đến việc lựa chọn thống kê các mẫu sản xuất để kiểm tra các khía cạnh trực quan và cảm quan bao gồm ghi nhãn, đánh dấu và đóng gói, số lượng, trọng lượng, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật dựa trên các yêu cầu của P.O. và quy định của Luật để đáp ứng ...

 
Giám định và Thử nghiệm tính năng

Giám định và Thử nghiệm tính năng

Giám định và Thử nghiệm tính năngGiám định và thử nghiệm tính năng sản phẩm của công ty giám định AIM để kiểm tra các tiêu chuẩn áp dụng cho từng loại sản phẩm hàng hóa khác nhau.03 loại giám định và thử nghiệm tính năng của AIM cho hàng hóa sản phẩmGiám định và thử nghiệm thiết kếGiám định sản phẩm từ giai đoạn Thiết Kế, AIM nhận diện các vấn đề kỹ ...

 
Giám định và đánh giá chất lượng nhà máy sản xuất

Giám định và đánh giá chất lượng nhà máy sản xuất

Giám định và đánh giá chất lượng nhà máy sản xuấtAIM thực hiện giám định và đánh giá chất lượng nhà máy sản xuất là kiểm tra khả năng nhà máy đó phải đáp ứng những gì họ đã tuyên bố với người mua và yêu cầu chung của cộng đồng cũng dùng để cải thiện chất lượng sản phẩm và môi trường làm việc.Hoạt động như Quyền đại diện cho người mua trên toàn thế giới, AIM cung ...Hoạt động
Field