Banner top 1
Show
Filter by
Enter keyword

Others

Kiểm định chất lượng thực phẩm và đồ uống

Kiểm định chất lượng thực phẩm và đồ uống

Dịch vụ kiểm định chất lượng thực phẩm và đồ uốngDịch vụ kiểm định chất lượng thực phẩm và đồ uống liên quan đến việc lựa chọn thống kê các mẫu sản xuất để kiểm tra các khía cạnh trực quan và cảm quan bao gồm ghi nhãn, đánh dấu và đóng gói, số lượng, trọng lượng, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật dựa trên các yêu cầu của P.O. và quy định của Luật để đáp ứng ...

 
Giám định và Thử nghiệm tính năng

Giám định và Thử nghiệm tính năng

Giám định và Thử nghiệm tính năngGiám định và thử nghiệm tính năng sản phẩm của công ty giám định AIM để kiểm tra các tiêu chuẩn áp dụng cho từng loại sản phẩm hàng hóa khác nhau.03 loại giám định và thử nghiệm tính năng của AIM cho hàng hóa sản phẩmGiám định và thử nghiệm thiết kếGiám định sản phẩm từ giai đoạn Thiết Kế, AIM nhận diện các vấn đề kỹ ...

 
Giám định và đánh giá chất lượng nhà máy sản xuất

Giám định và đánh giá chất lượng nhà máy sản xuất

Giám định và đánh giá chất lượng nhà máy sản xuấtAIM thực hiện giám định và đánh giá chất lượng nhà máy sản xuất là kiểm tra khả năng nhà máy đó phải đáp ứng những gì họ đã tuyên bố với người mua và yêu cầu chung của cộng đồng cũng dùng để cải thiện chất lượng sản phẩm và môi trường làm việc.Hoạt động như Quyền đại diện cho người mua trên toàn thế giới, AIM cung ...

 
Giám định chất lượng vải và sản phẩm vải

Giám định chất lượng vải và sản phẩm vải

Dịch vụ giám định chất lượng vải và sản phẩm vảiDịch vụ giám định chất lượng vải và sản phẩm vải do AIM cung cấp với mục đích để đáp ứng thị hiếu và phong cách sống của người tiêu dùng. Dịch vụ cũng dùng trong thương mại mua bán xuất nhập khẩu và khiếu nại tổn thất hư hỏng.Lối sống và tiêu dùng của một Gia đình là sự phản ánh và thể hiện tính cách và sở thích ...

 
Giám định chất lượng đồ gia dụng và sản phẩm nội thất gia đình

Giám định chất lượng đồ gia dụng và sản phẩm nội thất gia đình

Giám định chất lượng đồ gia dụng và sản phẩm nội thất gia đìnhDịch vụ kiểm tra, giám định chất lượng đồ gia dụng và sản phẩm nội thất gia đình được AIM thực hiện theo yêu cầu từ người mua, nhà nhập khẩu hoặc công ty xuất khẩu hàng gia dụngGiám định chất lượng đồ gia dụng ngoài mục đích xuất nhập khẩu, còn phải đáp ứng an toàn cho Người tiêu dùng vì Họ có thể tiếp ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Field