Banner top 1
Show
Filter by
Enter keyword

QA/ QC

Giám định chất lượng dâu tây và tiêu chuẩn

Giám định chất lượng dâu tây và tiêu chuẩn

Giám định chất lượng dâu tây và tiêu chuẩnCông ty Cổ Phần Giám Định Việt Nhân (AIM) Kiểm tra và Giám định chất lượng dâu tây và tiêu chuẩn áp dụng cho dâu tây các giống (loại) được trồng từ chi Fragaria L. để được cung cấp Trái Quả dâu tây tươi cho người tiêu dùng và trong mua bán thương mại quốc tế, vận chuyển.Dịch vụ giám định & Tiêu chuẩn đối với chất lượng dâu tây ...
 


Hoạt động
Field