Banner top 1
Tổng quan

QA / QC cho sản phẩm hoặc dự án

QA / QC cho sản phẩm hoặc dự án là sự kết hợp của đảm bảo chất lượng, quy trình được sử dụng để đo lường và đảm bảo chất lượng của sản phẩm và kiểm soát chất lượng, quá trình đảm bảo sản phẩm và dịch vụ đáp ứng mong đợi của người tiêu dùng.

QA là đảm bảo chất lượng: các công việc là để kiểm soát các hoạt động của nhà sản xuất.

QC là kiểm tra kiểm soát chất lượng: các công việc là kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Qa qc cho sản phẩm là kết quả của việc kiểm tra và thử nghiệm.

Một sản phẩm được làm ra đạt được QA QC cần kiểm soát rất nhiều yếu tố

 • Thiết kế và sự Hữu dụng

 • Công Nghệ đột phá tiên phong

 • Chất lượng vật liệu và các bộ phận cấu thành sản phẩm

 • Quy trình kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất.

 • Quy trình quản lý và bảo đảm chất lượng

 • Tay nghề công nhân và chế độ lương

 • Dây chuyền sản xuất

 • Công nghệ sản xuất

 • Hoạt động An toàn

 • Chức năng sản phẩm được sử dụng an toàn

 • Độ bền sản phẩm được sử dụng theo thời gian và môi trường

 • Trách nhiệm xã hội và cộng đồng

 • Chất lượng Phụ kiện kèm theo

 • Bao bì và Đóng gói

 • Vận chuyển và phân phối

 • Lương tâm nhà sản xuất (gia công)

 • Thương hiệu sản phẩm và chế độ bảo hành

Show
Filter by
Enter keyword

QA/ QC

Giám định chất lượng dâu tây và tiêu chuẩn

Giám định chất lượng dâu tây và tiêu chuẩn

Giám định chất lượng dâu tây và tiêu chuẩnCông ty Cổ Phần Giám Định Việt Nhân (AIM) Kiểm tra và Giám định chất lượng dâu tây và tiêu chuẩn áp dụng cho dâu tây các giống (loại) được trồng từ chi Fragaria L. để được cung cấp Trái Quả dâu tây tươi cho người tiêu dùng và trong mua bán thương mại quốc tế, vận chuyển.Dịch vụ giám định & Tiêu chuẩn đối với chất lượng dâu tây ...
 


Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field