Banner top 1

Thử nghiệm, giám định so sánh

Thử nghiệm, giám định so sánh:

Chất lượng và an toàn là những yếu tố thiết yếu cho bất kỳ sản phẩm nào. Sư thử nghiệm có thể giúp đảm bảo rằng sản phẩm của bạn phù hợp với các luật lệ, các tiêu chuẩn và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Nó còn thể hiện sự tích cực của bạn và mang sản phẩm của bạn tới thị trường nhanh hơn.

AIM Control cung cấp những dịch vụ thử nghiệm sẵn có riêng lẻ hoặc kết hợp trong những bảo đảm chất lượng trọn gói linh động. Các dịch vụ này bao gồm sự an toàn cần thiết và những tiêu chuẩn tính năng của sản phẩm kể cả việc thử nghiệm so sánh.

Dịch vụ này được thiết kế để khẳng định và tạo uy tín riêng cho sản phẩm của bạn trên thị trường

Xin vui lòng xem nội dung giám định do công ty giám định AIM Control cung cấp.

Lĩnh vực kinh doanh của công ty giám định AIM Control

ü Giám định Nông sản thực phẩm

ü Giám định Hàng Công Nghiệp

ü Giám định Hàng Hải - Dịch vụ Dầu Khí

ü Giám định Hàng tiêu dùng

ü Giám định Xăng dầu, Gas và Hóa chất

ü Giám định Khoáng sản

ü Giám định cho Chính phủ và các tổ chức khác

ü Thẩm định giá

ü Chứng nhận

Dịch vụ giám định cụ thể của công ty giám định AIM Control

ü Giám định?

ü Các loại hình giám định

ü Giám định chất lượng hàng hóa, giám định số lượng hàng hóa

ü Giám định hàng hải

ü Giám định cơ khí, chế tạo máy - giám định tại xưởng- NDT

Yêu cầu giám định

 

 


Người viết : @AIM Control
Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field