Banner top 1

Xác minh chứng thực

Giám định xác minh vận chuyển hàng hóa

Giám định xác minh vận chuyển hàng hóa

Giám định xác minh vận chuyển hàng hóaDịch vụ giám định xác minh vận chuyển hàng hóa là kiểm tra khả năng đi biển đối với container, tàu chuyên chở và kiểm định trọng lượng, chất lượng và đặc điểm kỹ thuật của hàng hóa, sản phẩm được vận chuyển trong xuất nhập khẩu.Công ty CP Giám Định Việt Nhân là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về kiểm tra sự phù hợp phương tiện vận ...

 


Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field