Banner top 1

Dịch vụ giám định và áp tải hàng hóa

Dịch vụ giám định và áp tải hàng hóa

Dịch vụ giám định và áp tải hàng hóa

Dịch vụ giám định và áp tải hàng hóa

Theo những điều khoản được thỏa thuận cụ thể và dựa vào những điều kiện chung nhất định, AIM Control cung cấp dịch vụ giám định và áp tải hàng hóa bảo đảm rủi ro kinh doanh, thương mại, chủ yếu về sự sai biệt trọng lượng, khối lượng và chất lượng. Dịch vụ giám định và áp tải nhằm đáp ứng cho việc tìm ra nguyên do sự thiếu hụt trọng luợng và sự khác biệt về chất lượng đã được xác định rõ lúc bốc xếp hàng hoá và dỡ hàng. Bất cứ sự kết hợp nào trong các dịch vụ này đều có sẵn; Mục tiêu của chúng tôi là cung ứng cho khách hàng sự trợ giúp thích hợp nhất trong từng giao dịch kinh doanh, thương mại của họ.

Dịch vụ giám định lượng/khối lượng hàng giữa 02 nước xuất / nhập khẩu

Dịch vụ giám định lượng/khối lượng hàng giữa 02 nước xuất / nhập khẩu được giám định xếp hàng tại cảng xuất khẩu và giám định dỡ hàng tại cảng nhập khẩu tại 02 nước khác nhau tìm ra sai biệt phù hợp theo hải quan của cảng hay nằm trong điều khoản hợp đồng do AIM Control tìm ra sự khác biệt đó đã được xác định  theo thủ tục của cảng và/hay trong điều khoản hợp đồng đã được AIM Control công nhận, và bị gây ra bởi sự mất mát trong thương mại, hoặc vì nhầm lẫn trong xếp hàng, cân đong đo đếm hoặc bị trộm cắp cũng gọi là giám định tổn thất.

Dịch vụ bảo hiểm toàn diện

Dịch vụ bảo hiểm được AIM Control làm đại lý cho các công ty bảo hiểm bao gồm bảo hiểm hàng hải (cũng như bảo hiểm chiến tranh, bảo hiểm đình công, bảo hiểm nổi loạn và bạo động) được đặt trên danh nghĩa của khách hàng và vì khách hàng.

Dịch vụ bảo đảm trọn gói chất lượng

Ý tưởng của lọai hình đảm bảo này, cũng như trường hợp đảm bảo trọng lượng, là giúp khách hàng trút bỏ những lo lắng về rủi ro thương mại và những bận tâm khác. AIM Control sẽ chịu trách nhiệm giám định điều tra về sự khác biệt của chất luợng hàng hóa giữa cảng đi và cảng đến giữa 02 nước khác nhau.

Ngoài ra, công ty AIM Control chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ áp tải và giám sát các đối tượng khác phụ thuộc và nhu cầu của hàng

Contact us

dich-vu-giam-dinh-va-ap-tai

Đội ngũ giám định viên của AIM thực hiện Dịch vụ giám định tiết kiệm và tiêu hao nhiên liệu cho hệ thống xe Isuzu tại Việt Nam, Laos, Campudia và Thailand.

  • Giám định số lượng nhiên liệu của từng xe ô tô tại nơi xuất phát

  • Niêm phong toàn bộ các bộ phận xe ô tô

  • Áp tải

  • Giám định số lượng nhiên liệu của từng xe ô tô tại nơi đích đến

  • Tính toán nhiên liệu tiêu hao của từng xe ô tô trên Lít xăng /100km

  • Chọn ra xe ô tô nào tiết kiệm nhiên liệu nhất trong 100 xe

Xem video những hoạt động tại hiện trường Dịch vụ giám định và áp tải của Công Ty CP Giám Định Việt Nhân cho hãng xe Ô Tô Isuzu


Người viết : @AIM Control
Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Field