Banner top 1
Tổng quan

Giám định cho Chính phủ và các tổ chức khác

Công ty Cổ Phần Giám Định Việt Nhân chuyên gia cung cấp dịch vụ Giám định / kiểm định cho yêu cầu của Chính phủ, Hải quan, Bộ Công Thương, Tòa án, Kiểm lâm, Công an điều tra và các dịch vụ giám định chứng nhận theo quy định của nước sở tại

Dịch vụ giám định cho Chính phủ và các tổ chức khác

Giám định và chứng nhận xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất

Giám định thông quan (HS code, đồng bộ hệ thống, tình trạng điều kiện, xuất xứ…)

Giám định dự án (Chứng nhận chất lượng, số lượng, chủng loại hàng hóa, thiết bị và máy móc hoặc sản phẩm)

Giám định CE, Conformity (Charterer Engineering inspector, chứng nhận sự phù hợp)

Giám định gỗ (Xác định tên loài gỗ, nhóm gỗ)

Giám định an toàn vệ sinh thức phẩm

Giám định an toàn môi trường

Khác

Show
Filter by
Enter keyword

Giám định cho Chính phủ và các tổ chức khác

Giám định dây chuyền sản xuất, Xuất xứ hàng hóa, HS code

Giám định dây chuyền sản xuất, Xuất xứ hàng hóa, HS code

Giám định dây chuyền sản xuất, Xuất xứ hàng hóa, HS code sản phẩmCông ty CP Giám Định Việt Nhân cung cấp dịch vụ giám định Giám định dây chuyền sản xuất, Xuất xứ hàng hóa, HS code khép kín từ nhập khẩu đến xuất khẩu. Giám định dây chuyền máy móc thiết bị của nhà máy dùng sản xuất sản phẩm Giám định xuất xứ hàng hoá và sản phẩm Giám định HS CODE trong việc tính thuế ...

 
Giám định Tạm Nhập Tái Xuất và Cấp Chứng Nhận

Giám định Tạm Nhập Tái Xuất và Cấp Chứng Nhận

Giám định Tạm Nhập Tái Xuất và Cấp Chứng Nhận hàng hoá xuất nhập khẩuCông ty CP giám định Việt Nhân là bên thứ ba kiểm tra trong việc cung cấp Giám định Tạm Nhập Tái Xuất và Cấp Chứng Nhận kiểm tra hàng hóa tái xuất theo qui định hiện hành.Tại Việt Nam, Tạm nhập khẩu và Tái xuất khẩu hầu hết tại cho các nước có đường biên giới với Việt Nam như Cambodia, Lào, Trung Quốc ...

 
Giám định và Chứng Nhận trước khi xuất khẩu

Giám định và Chứng Nhận trước khi xuất khẩu

Giám định và Chứng nhận trước khi xuất khẩuGiám trước khi xuất khẩu hàng hóa là công việc Giám định và Chứng nhận trước khi xuất khẩu lô hàng theo trưng cầu của Hải quan nước xuất khẩu, của Hải quan nước nhập khẩu và yêu cầu của người mua, người bán nhằm xác định: Chất lượng hàng hóa Số lượng hàng hóa Giá trị hàng hóa Tên gọi hàng hóa (chính xác ...

 
Giám định và Chứng nhận Thông quan

Giám định và Chứng nhận Thông quan

Giám định và Chứng nhận Thông quan hàng hóa XNKDịch vụ giám định và chứng nhận Thông quan hàng hóa XNK của công ty giám định VIệt Nhân nhằm kiểm soát hàng hóa và nghĩa vụ của Thương nhân tại thời điểm xuất và nhập khẩuChính phủ các nước đã cam kết bảo vệ nguồn thu Hải quan trong khi củng cố sự tuân thủ Hiệp Định Chung Về Thuế Quan (HĐTQ) của Tổ chức thương mại thế ...

 
Giám định đồng bộ

Giám định đồng bộ

Giám định đồng bộAIM Control cung cấp Giám định đồng bộ về số lượng, chất lượng của thiết bị, dây chuyền, máy móc, nhà xưởng, hệ thống, dự án và các giải pháp công nghiệp thực tiển trong quản lý (VFM), kiểm soát một nhà máy đã đưa vào hoạt động và hoặc đang láp ráp. VFM là giám định sự hợp nhất của một tập hợp thiết bị, máy móc và kỹ thuật cho mục đích cải thiện ...Hoạt động
Field