Banner top 1
Tổng quan
Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ Giám định Hàng hóa tạm nhập tái xuất và cấp chứng nhận cho Lô hàng theo yêu cầu của Thương nhân phù hợp với Các qui định của Hải quan và Bộ Công Thương.
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định Hàng hóa tạm nhập tái xuất

Giám định Tạm Nhập Tái Xuất và Cấp Chứng Nhận

Giám định Tạm Nhập Tái Xuất và Cấp Chứng Nhận

Giám định Tạm Nhập Tái Xuất và Cấp Chứng Nhận hàng hoá xuất nhập khẩuCông ty CP giám định Việt Nhân là bên thứ ba kiểm tra trong việc cung cấp Giám định Tạm Nhập Tái Xuất và Cấp Chứng Nhận kiểm tra hàng hóa tái xuất theo qui định hiện hành.Tại Việt Nam, Tạm nhập khẩu và Tái xuất khẩu hầu hết tại cho các nước có đường biên giới với Việt Nam như Cambodia, Lào, Trung Quốc ...Hoạt động
Field