Banner top 1

Giám định phân bón

Giám định phân bón

Giám định phân bón

Giám định phân bón

AIM Control không chỉ cung cấp giám định phân bón chất lượng, khối lượng xuất nhập khẩu mà còn kiểm tra, kiểm đếm số lượng và tính toán để tìm ra thông số kỹ thuật chính xác dựa trên P.O, Hợp đồng và Chính sách. ở Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Châu Á, Châu Âu, Trung Đông ở mọi nơi của các nước.

Fertilizers_Testing_and_Inspection_Certification_0

AIM Control cung cấp dịch vụ giám định phân bón bao gồm:

 • Lấy mẫu phân bón

 • Kiểm tra và phân tích phòng thí nghiệm chất lượng

 • Kiểm tra trọng lượng & số lượng.

 • Giám định tổn thất phân bón xuất nhập khẩu và bảo hiểm hàng hóa (thiếu khối lượng, hư hỏng, . . .)

 • Dịch vụ kiểm tra, giám sát khác

Loại phân bón được chúng tôi giám định và kiểm tra:

 • Urea Fertilizer

 • NPKs Fertilizer

 • DAP, MAP Fertilizer

 • Potash, Sulphur Fertilizer

 • Anhydrous Ammonia Fertilizer

 • Granular TSP Fertilizer

 • Raw Materials and Fertilizer Feedstock

 • Các loại phân bón khác

Fertilizers_Testing_and_Inspection_Certification_on_damaged


Người viết : @AIM Control
Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field