Banner top 1

Giám định sản phẩm hàng hóa

Giám định hóa chất

Giám định hóa chất

Giám định hóa chất:·         Lấy mẫu hóa chất, sản phẩm hóa chất.·         Phân tích, thử nghiệm hóa chất.·         Chứng nhận hóa chất.·         Giám định đo lường số lượng hóa chất tại bồn ...

 
Giám định thông quan hàng hóa

Giám định thông quan hàng hóa

Giám định thông quan hàng hóa:·         Lấy mẫu hàng hoá xuất/ nhập khẩu cần thông quan.·         Phân tích, thử nghiệm hàng hoá xuất/ nhập khẩu cần thông quan.·         Chứng nhận hàng hoá xuất/ nhập khẩu cần thông ...

 
Giám định mua bán

Giám định mua bán

Giám định mua bán hàng hóa:·         Lấy mẫu hàng hoá được mua bán.·         Phân tích, thử nghiệm hàng hoá được mua bán.·         Chứng nhận hàng hoá được mua bán.·         ...

 
Thẩm định giá

Thẩm định giá

Thẩm định giá.:Mục đích thẩm định giá.:·         Thẩm định giá vay vốn ngân hàng·         Thẩm định giá đáo hạn vay vốn.·         Thẩm định giá cầm cố và thế chấp.·         Thẩm định giá ...

 
Giám định chất lượng xăng dầu

Giám định chất lượng xăng dầu

Giám định chất lượng xăng dầuPhòng thí nghiệm và chuyên gia dầu khí của AIM Group những người thực hiện các công việc kiểm tra và Giám định chất lượng xăng dầu là hàng hóa thương mại từ dầu thô đến các loại dầu và hóa chất được tinh chế với mạng lưới toàn cầu 24/7 cho tất cả các khách hàng yêu cầu.Lĩnh vực Năng lượng Dự trữ Thăm dò Khoan Sản xuất Tinh chế Nhập ...

 

Các tin khác :


  Show
  Filter by
  Enter keyword
  Hoạt động
  Hỗ trợ trực tuyến
  Hotline : +84888889879
  Cell : +84 903 615 612
  Email : aim@aimcontrolgroup.com
  Skype :
  Field