Banner top 1
Lĩnh vực kinh doanh
Tổng quan
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định theo tiêu chuẩn Marpol VI

Giám định cấp dầu lên tàu và lấy mẫu dầu theo yêu cầu Marpol VI

Giám định cấp dầu lên tàu và lấy mẫu dầu theo yêu cầu Marpol VI

Giám định cấp dầu lên tàu và lấy mẫu dầu theo yêu cầu Marpol VICông ty giám định AIM Control cung cấp Giám định cấp dầu lên tàu và lấy mẫu dầu theo yêu cầu Marpol VI trong quá trình bơm dầu từ  bồn bờ, sà lan và / hoặc tàu tại ống nối. chúng tôi cũng cung cấp việc lấy mẫu và hòa mẫu, điền các thông tin cho các mẫu nhiên liệu và dán nhãn, niêm phong mẫu.Giám định viên của công ...Hoạt động
Field