Banner top 1
Lĩnh vực kinh doanh
Tổng quan

Phụ lục MARPOL VI và Đạo luật Ngăn ngừa Ô nhiễm biển

2019, Ủy ban Bảo vệ môi trường biển (MEPC) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã thông qua Nghị quyết MEPC.321(74) - Hướng dẫn năm 2019 về

kiểm soát của Chính quyền cảng theo Chương 3 của Phụ lục VI MARPOL (PSC 2019).

Nghị quyết này khuyến nghị các Chính phủ, khi thực hiện kiểm soát của Chính quyền cảng theo Phụ lục VI của MARPOL, áp dụng Hướng dẫn PSC 2019 từ ngày 01/01/2020 đối với các chủ tàu/ công ty quản lý tàu tránh việc tàu bị lưu giữ.

Show
Filter by
Enter keyword

Giám định theo tiêu chuẩn Marpol VI

Giám định cấp dầu lên tàu và lấy mẫu dầu theo yêu cầu Marpol VI

Giám định cấp dầu lên tàu và lấy mẫu dầu theo yêu cầu Marpol VI

Giám định cấp dầu lên tàu và lấy mẫu dầu theo yêu cầu Marpol VICông ty giám định AIM Control cung cấp Giám định cấp dầu lên tàu và lấy mẫu dầu theo yêu cầu Marpol VI trong quá trình bơm dầu từ  bồn bờ, sà lan và / hoặc tàu tại ống nối. chúng tôi cũng cung cấp việc lấy mẫu và hòa mẫu, điền các thông tin cho các mẫu nhiên liệu và dán nhãn, niêm phong mẫu.Giám định viên của công ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field