Banner top 1

Giám định thương mại

Dịch vụ phân tích và giám định khoáng sản

Dịch vụ phân tích và giám định khoáng sản

Dịch vụ phân tích và giám định khoáng sản: Giám định và phân tích khoáng sản là xét nghiệm thành phần của một loại quặng khoáng chất, khoáng sản (đá, đất, cát . . .trầm tích) AIM Control chuyên việc cung cấp lấy mẫu khoáng sản, dịch vụ phân tích và giám định ...

 
Giám định vàng

Giám định vàng

Dịch vụ giám định vàng (lấy mẫu, phân tích, chứng nhận) và phân tích quặng:Xét nghiệm kim loại (luyện kim) là phân tích thành phần của một quặng, kim loại hoặc hợp kim và vàng.AIM Control chuyên việc cung cấp lấy mẫu Vàng, dịch vụ Phân tích vàng, Giấy chứng nhận vàng, cũng như cung cấp dịch ...

 
Các dịch vụ giám định, kiểm định và thẩm định được AIM Control cung cấp

Các dịch vụ giám định, kiểm định và thẩm định được AIM Control cung cấp

Loại hình giám định do chúng tôi cung cấp: Công ty Cổ Phần Giám định Nông Sản - Công Nghiệp - Hàng Hải (AIM Control)  là một trong những công ty giám định, thẩm định và cấp giấy chứng nhận độc lập hoạt động tại 100 quốc gia. Trình độ, kiến thức và kinh nghiệm của giám định viên chúng tôi có ...

 
Giám định sản phẩm công nghiệp

Giám định sản phẩm công nghiệp

Giám định sản phẩm công nghiệp.:·         Lấy mẫu sản phẩm.·         Phân tích, thử nghiệm sản phẩm.·         Chứng kiến thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm.·         Giám định chế tạo sản ...

 
Giám định hàng hóa vận tải

Giám định hàng hóa vận tải

Giám định hàng hóa vận tải:·         Lấy mẫu hàng hóa vận tải.·         Phân tích, thử nghiệm hàng hóa vận tải.·         Chứng nhận hàng hóa vận tải.·         Giám định sản xuất hàng ...

 

Các tin khác :


    Show
    Filter by
    Enter keyword
    Hoạt động
    Field