Banner top 1

Giám định tổn thất, giám định mức độ hàng hóa bị hư hỏng

Giám định tổn thất, giám định mức độ hàng hóa bị hư hỏng

Giám định tổn thất, giám định mức độ hàng hóa bị hư hỏng

Chuyên gia Giám định tổn thất, giám định mức độ hàng hóa bị hư hỏng

Công ty giám định AIM Control cung cấp dịch vụ Giám định tổn thất, giám định mức độ hàng hóa bị hư hỏng và giám định thiệt hại cho tất cả các loại hàng hoá xuất nhập khẩu (bao gồm cả hàng hóa container lạnh).

Giám định hàng hóa bị tổn thất / thiệt hại / hư hỏng để xác định mức độ thiệt hại/ hư hỏng hàng hóa bằng cảm quan và phân tích mẫu, chụp hình ảnh ghi nhận hiện trường và hoàn thành báo cáo giám định cấp giấy chứng nhận.

Tư vấn, hỗ trợ và luôn trung thực và nhanh chóng trong mọi tình huống!

Chuyên gia Giám định tổn thất, giám định mức độ hàng hóa bị hư hỏng

Thiệt hại/Hư hỏng hàng hoá là gì?
Thiệt hại/ hư hỏng đối với hàng hoá là loại thường gặp nhất là trách nhiệm pháp lý đối mặt với một chủ tàu. Thật không may, thiệt hại hàng hóa thường gây ra bởi những sai lầm nhỏ nhất. Trong trường hợp thiệt hại/hư hỏng cho hàng hóa trên tàu, Giám định hóa thiệt hại / hư hỏng hàng hóa quan trọng là ghi nhận thực tế tất cả các sự kiện xảy ra và tài liệu ghi nhận liên quan.

Một chức năng quan trọng của vận đơn đường biển (B / L) là để mô tả các điều kiện và số lượng của hàng hoá đã nhận trên tàu tại cảng xếp hàng. Nếu hàng hoá được dỡ và giao cho người mua, người nhận hàng tại cảng đích khác nhau điều kiện, tình trạng hoặc khác số lượng ít hơn so với trên B / L, chủ tàu có thể chịu trách nhiệm về những thiệt hại hoặc thiếu hụt này.

 

Hàng hóa bị thiệt hại / hư hỏng hay không?

Hàng hóa xếp lên tàu. trong container qua quá trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu phát hiện có tổn thất nhưng các bên chưa biết được Mức độ tổn thất?, Nguyên nhân tổn thất?, Khiếu nại ai? Khiếu nại như thế nào? 

Công ty giám định AIM Control cung cấp dịch vụ Giám định tổn thất, giám định mức độ hàng hóa  sẽ đảm nhận nhiệm ụ này cho khách hàng và sự khác biệt mà giám định viên của chúng tôi là có kinh nghiệm hơn 30 năm và luôn trung thực.

Chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng gữi form Thông báo chủ tàu, bảo hiểm, thuyền trưởng và cho người gửi hàng / người bán và người thuê tàu, chủ hàng và tư vấn thuyền trưởng dự định phản ánh những kết quả quan sát tìm thấy gọi là Thư khiếu nại ban đầu.

  • Giám định thiệt hại, giám định hư hỏng hàng hóa tại hầm tàu biển, container, tại cảng
  • Kiểm đếm hàng hóa
  • Ghi lại kết quả giám định và nhật ký xếp / dỡ hàng
  • Giám định thiệt hại và hư hỏng hàng hóa tại kho người mua (hoặc kho cảng)
  • Kháng cáo hàng hải
  • Thuê luật sư
  • Giảm thiểu thiệt hại / hư hỏng
  • còn rất nhiêu công việc khác giám định viên của AIM Control phải thực hiện để có được báo cáo giám định và bảo vệ quyền lợi cho khách hàng.

Chuyen-gia-Giam-dinh-ton-that-giam-dinh-muc-do-hang-hoa-bi-hu-hong_AIM_Control_surveyors

 


Người viết : @AIM Control
Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field