Banner top 1
Tổng quan

Giám định và áp tải

AIM cung cấp dịch vụ giám định và áp tải trong vận chuyển, vận tải và các mục đích khác nhằm bảo vệ đối tượng nguyên vẹn từ khi giao hàng (khởi hành) đến nhận hàng (đích)

Bảo vệ và thực thi trách nhiệm đối với tài sản hoặc hàng hóa của khách hàng

Đo lường và niêm phong

Theo dõi và giám sát

Dịch vụ kiểm tra và hộ tống

Tiến hành bảo vệ tại chỗ và kiểm tra một khu vực được chỉ định

Kiểm soát thâm nhập

Viết báo cáo về những gì giám sát viên quan sát trong khi làm nhiệm vụ.

giam-dinh-va-ap-tai

Xem dịch vụ giám định và áp tải

Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field