Banner top 1
Tổng quan

Tổ chức giám định và chứng nhận độc lập

Công ty AIM là Tổ chức giám định và chứng nhận độc lập (bên thứ ba) với đội ngũ giám định viên, điều tra viên, kỹ thuật viên và chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm tại hầu hết các địa phương để hỗ trợ yêu cầu của bạn trong sản xuất, giao dịch thương mại và vận chuyển liên quan đến kiểm tra và chứng nhận theo yêu cầu của bạn tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định và quy tắc nhằm phòng ngừa rủi ro và vướng mắc trong klinh doanh.

Chúng tôi có chuyên môn trong việc đáp ứng các dự án, vận tải giao hàng và các ngành khác trong 03 lỉnh vực chuyên môn là nông nghiệp thực phẩm, công nghiệp chế tạo và vận tải hàng hải quốc tế từ kiểm soát chất lượng, giám sát vận chuyển hàng hóa an toàn, đánh giá phân phối và tiêu dùng.

AIM là công ty đủ điều kiện hoạt động độc lập hòa nhập mạng lưới toàn cầu và chúng tôi luôn tạo ra các giải pháp kỹ thuật cho khách hàng của mình để Họ đưa ra quyết định dễ dàng, đơn giản, hiệu quả và có lợi nhất.

Chúng tôi là Cơ quan giám định và chứng nhận có trách nhiệm về công việc, dịch vụ và hành động của chính mình

Khách hàng của AIM là Thương nhân, Doanh nghiệp, Công ty, Tổ chức, Chính phủ và các đối tượng khác

Cam kết trung thực, đảm bảo chất lượng trong mỗi Chứng nhận giám định

Show
Filter by
Enter keyword

Tổ chức giám định và chứng nhận độc lậpHoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field