Banner top 1

Giám định/ Giám sát nhà cung cấp và chuỗi cung ứng Ngành thực phẩm

Giám định/ Giám sát nhà cung cấp và chuỗi cung ứng Ngành thực phẩm

Giám định, Giám sát nhà cung cấp và chuỗi cung ứng là một gói các giám định, giám sát từ xuất xứ nguyên vật liệu cho tới các điểm bán lẻ để tăng cường lòng tin và sự bảo vệ. Các tài liệu báo cáo được tổng hợp là nguồn thông tin có giá trị và là công cụ quản lý việc kinh doanh.

 

Xin vui lòng xem nội dung giám định do công ty giám định AIM Control cung cấp.

Lĩnh vực kinh doanh của công ty giám định AIM Control

ü Giám định Nông sản thực phẩm

ü Giám định Hàng Công Nghiệp

ü Giám định Hàng Hải - Dịch vụ Dầu Khí

ü Giám định Hàng tiêu dùng

ü Giám định Xăng dầu, Gas và Hóa chất

ü Giám định Khoáng sản

ü Giám định cho Chính phủ và các tổ chức khác

ü Thẩm định giá

ü Chứng nhận

Dịch vụ giám định cụ thể của công ty giám định AIM Control

ü Giám định?

ü Các loại hình giám định

ü Giám định chất lượng hàng hóa, giám định số lượng hàng hóa

ü Giám định hàng hải

ü Giám định cơ khí, chế tạo máy - giám định tại xưởng- NDT

Yêu cầu giám định  

 

 

 

 

 


Người viết : @AIM Control
Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field